RODO - Łukasz Chruszczewski - Pracownia Projektowa

Łukasz Chruszczewski Pracownia Projektowa
Przejdź do treści
POLITYKA PRYWATNOŚCI – RODO

Łukasz Chruszczewski - Pracownia Projektowa (zwana dalej "Pracownią") informuje, że w związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z  04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, w załączeniu tej wiadomości znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.      

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Łukasz Chruszczewski - Pracownia Projektowa, ul. Mikołaja Reja 23 LU1, 49-300 Brzeg; tel. 501 325 219;  e-mail: lukaszchruszczewski@interia.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@chruszczewski.pl; tel. 604 261 575;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub jeśli jest to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora.

5. Pracownia będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) przygotowanie na Pani/Pana żądanie oferty dotyczącej wykonywania usług oferowanych przez Pracownię;
b) przygotowanie na Pani/Pana żądanie umowy dotyczącej wykonania oferowanych usług przez
Pracownię;
c) wykonywania obowiązków wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy;
d) wewnętrznych celów administracyjnych prowadzonych przez Pracownię;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 5 celów przetwarzania tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Pracownią umowy, przez okres i do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub
dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń jednej ze stron;
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Pracowni w związku z prowadzoną działalnością, przez okres i do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Pracownię;
c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres i do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego rodzaju przetwarzania;

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Podanie Pani/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości realizacji celu tj. przygotowania oferty, zawarcia lub realizacji umowy z Pracownią.

ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ
POLITYKĘ PRYWATNOŚCI RODO     
 
MENU
KIERUJEMY SIĘ
Wiedzą
Doświadczeniem
Indywidualnym podejściem do klienta
Dyspozycyjnością
Terminowością działań
GODZINY PRACY
Poniedziałek - Piątek
8:00 - 18:00

Sobota
8:00 - 16:00

W pozostałych terminach prosimy
o kontakt e-mailowy
Realizacja: M.A.T.
Wróć do spisu treści