Wysoka ATAL

Budynek jednorodzinny

Inwestor: ATAL S.A. / Wrocław / 2014r.
Projektanci – Robert Wójciak, Grzegorz PIK. Łukasz Chruszczewski – kierownik projektu