Lubin

Budynek wielorodzinny

Inwestor: URBEX / Lubin / 2016r.
Projektanci – Robert Wójciak, Grzegorz PIK. Łukasz Chruszczewski – kierownik projektu