Kunickiego

Budynek wielorodzinny

Inwestor: AS-BAU / Wrocław / 2007/8r.
Projektanci – Robert Wójciak, Grzegorz PIK. Łukasz Chruszczewski – kierownik projektu