Brzeg – Jagiełły

Budynek usługowy

Inwestor: Prywatny / Brzeg / 2017r.
Projektanci – Robert Wójciak, Grzegorz PIK. Łukasz Chruszczewski – kierownik projektu